Kem hộp Sầu Riêng

280.000 

1 hộp kem Sầu Riêng có thể chia thành 8 phần kem

Cho phép đặt hàng trước

Kem hộp Sầu Riêng

280.000