Kem hộp Trà Xanh

224.000 

1 hộp kem Trà Xanh có thể chia thành 8 phần kem

Kem hộp Trà Xanh

224.000